Байланыш

Редакциянын дареги:

Бишкек ш., Адышева к., 17

 

Сайттын редактору менен байланышуу:

чөнтөк телефону: 0555 753 416;

E-mail: esengulkubat@gmail.com